Skjul søk

Avdekket igjen brudd

14.05.2019

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.

Om reguleringsmøtet juni 2019

13.05.2019

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

13.05.2019

Reguleringsmøte 6. juni

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

03.05.2019

Nytildeling av raudåtekonsesjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at 10 avgrensede raudåtetråltillatelser skal deles ut. Søknadsfristen er 15. august.

Foreslår regulering av hvalsafari

02.04.2019

Hvalsafari i ulike former har vokst til å bli en betydelig næring enkelte steder i Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer av hvalsafari.