Skjul søk

Foreslår endringer i reglene for hvalfangsten

20.03.2020

Fiskeridirektoratet sender nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, ut høringsforslag til endring i konsesjonsforskriften og strukturkvoteforskriften for å stimulere til økt deltakelse i hvalfangsten. Direktoratet foreslår blant annet å endre kravet til erfaring og å åpne opp for unntak fra kondemneringskravet dersom det skal drives hvalfangst.

19.03.2020

Fiskeridirektoratet behandler saker som normalt

Enkelte har stilt spørsmål om Fiskeridirektoratet er i stand til å behandle saker som normalt i den situasjonen landet befinner seg i, eller om medarbeidere med hjemmekontor og noen i karantene fører til forsinkelse eller stans i ordinær saksbehandling.

Henstillingsområde for line sør for Røst

18.03.2020

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde for line sør for Røst.

Henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær

05.03.2020

Opphevet – 28.03.2020. Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland den 3. mars opprettet et henstillingsområde sør for Henningsvær.

Om fremtidens fiskerikontroll

04.03.2020

Forebygging og gode teknologiske løsninger vil være nøkkelen til økt etterlevelse av reguleringene i fiskerinæringen.

Endringer i landingsforskriften

26.02.2020

Forslag til endringer i landingsforskriften ble sendt på høring 18. september 2019. Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2020.