Skjul søk

Minner om kongekrabbestans

29.08.2019

Fiskeridirektoratet minner om at det er forbudt å fiske kongekrabbe i og utenfor det kvoteregulerte området i korte perioder i høst. Alle teiner må da opp fra sjøen.

Mange vil tråle etter raudåte

28.08.2019

Fiskeridirektoratet har mottatt 35 søknader til å drive tråling etter raudåte i norske farvatn. Det er totalt lyst ut 10 avgrensa løyve, fem i kategori 1 og fem i kategori 2.

Årets opprenskingstokt er i gang

16.08.2019

Vi er i gang med opprenskingstoktet etter tapte og gjenstående fiskeredskap. Fartøyet M/S «Liafjord» er på vei nordover langs kysten med snøkrabbefeltet i Barentshavet som endestopp.

15.08.2019

Utsatt stopp i fiske etter blåkveite

På grunn av værforhold er stoppen i kystgruppens fiske etter blåkveite utsatt til søndag. Redskap skal altså være oppe av sjøen lørdag 17. august kl. 23.59.

13.08.2019

Stopp i kystgruppens direktefiske etter blåkveite

Kystgruppens kvote på 2300 tonn for direktefiske etter blåkveite beregnes oppfisket i løpet av førstkommende fredag. Derfor stoppes fisket fra og med lørdag 17. august, og redskaper skal være ute av sjøen i løpet av fredagen.