Sjøtjenesten ønsker å leie torsketråler

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste ønsker å leie inn en moderne torsketråler for overvåking av fiskefelt. Toktet er ønsket gjennomført i perioden 7.–26. oktober 2019 (20 døgn).

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet. 

For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se Doffin.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 23. august 2019 klokken 12:00.

Oppdatert: 02.07.2019