Du er her:

Reguleringsmøtet november 2018

Oppdatert: 08.10.2018

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige høstmøtet om regulering av fisk (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 7.-8. november.

Reguleringsmøtet representerer en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2019.

For ytterligere informasjon om hvilke fiskeri som vil bli behandlet under reguleringsmøtet, se foreløpig saksliste  i høyremargen.

Tidspunkt

Møtet gjennomføres onsdag 7. november og torsdag 8. november 2018 i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler, møterom 300. Som utgangspunkt behandles bunnfisk dag 1 og pelagisk fisk dag 2. Reguleringsmøtet begynner kl. 09 både 7. og 8. november og vil mest sannsynlig ikke vare lenger enn til kl. 17 hver av de to dagene.

Adgangen til å delta på reguleringsmøtet er begrenset

Det er kun representanter for organisasjonene nevnt i adressatlisten (se høyremargen). som har adgang til å stille på møtet. Privatpersoner har ikke adgang til å delta.

Dersom påmeldingen blir stor, kan det av praktiske årsaker bli nødvendig å sette begrensninger med hensyn til deltakelse fra den enkelte organisasjon.

Fiskeriforvaltningen dekker ikke deltakernes utgifter i forbindelse med møtet, og det gis ikke møtegodtgjørelse.

Frist for innspill

Innspill som fremkommer i forbindelse med reguleringsmøtet vil bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene. Innspill eller forslag til saker må sendes til Fiskeridirektoratet innen mandag 22. oktober. Innspill kan sendes inn elektronisk: 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0069/Innspill_til_reguleringsmtet_hst_2018

eller pr. post: Postboks 185, 5804 Bergen
– innspill må da merkes med «Innspill til reguleringsmøtet 7. og 8. november 2018».

Sendes det inn innspill til flere saker, må disse deles opp slik at innspillene kan legges inn etter saksnummer.

Påmeldingsfrist og deltakelse

Påmelding til reguleringsmøtet kan gjøres elektronisk:

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0070/Pmelding_til_reguleringsmtet_hst_2018

eller du kan melde deg på pr. post: Postboks 185, 5804 Bergen

– påmelding må da merkes med «Påmelding til reguleringsmøtet 7. og 8. november 2018», senest torsdag 25. oktober 2018. Det er ikke mulig å melde seg på for privatpersoner/organisasjoner.

Saksdokumentene deles ikke ut under reguleringsmøtet

Fiskeridirektoratet utarbeider saksdokumenter før reguleringsmøtet. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider fra og med fjorten dager før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at saksdokumentene ikke blir trykket opp da alle sakene er tilgjengelig på våre nettsider. De største sakene vil først være tilgjengelig på nett tidligst en uke før reguleringsmøtet.