Du er her:

Tilskudd til desimeringsfangst av kongekrabbe i 2018

Oppdatert: 02.07.2018

Ordningen med tilskudd til fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område vil i 2018 gjelde fra 1. juli. Det vil bli gitt tilskudd til krabbe under 0,8 kilo og hunnkrabbe over 0,8 kilo. Tilskuddet gis per kilo landet krabbe.

Nye vilkår i 2018:

  • Fartøy og bedrifter som skal få tilskudd må melde seg på ordningen innen 1. september 2018 til Fiskeridirektoratet region Nord.
  • Tilskudd til bedrifter vil bare bli gitt for landinger fra fartøy som er påmeldt ordningen og som leverer krabbe i tråd med retningslinjene.

Andre viktige krav videreføres:

  • Fartøy må ha AIS med dekning som viser hvor fartøyet er til enhver tid.
  • Posisjon på fangst- og samleteiner skal meldes til Kystvaktsentralens telefon 07611
  • Landinger skal forhåndsmeldes via kystfiskeappen.

Hindre spredning

Tilskuddsordningen ble etablert av Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 som et tiltak for å begrense videre spredning av kongekrabbebestanden vest for 26°Ø. I 2017 ble det utbetalt 526 000,- kroner. I 2018 vil det være tilgjengelig cirka kr. 800 000 til ordningen.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at fartøy som har kvote på kongekrabbe og som har startet fangst på kvoten, ikke kan delta i fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område før de har endelig avsluttet og landet fangst i kvoteregulert område.

Tilskuddssatser:

  • All kongekrabbe mindre enn 0,8 kg:        10 kr per kg til kjøper, 15 kr per kg til fisker
  • Hunnkrabbe over 0,8 kilo:                             5 kr per kg til fisker og kjøper

Viktigste reguleringer relatert til desimeringsfangst:

Påmelding fra bedrifter sendes innen 1. september 2018 til postmottak@fiskeridir.no.