Du er her:

Nytildeling av krillkonsesjoner – utvidede frister

Oppdatert: 13.06.2018

Fristen for å søke nytildeling av krillkonsesjoner er utvidet fra 15. juni til 15. august 2018. Samtidig har Nærings- og fiskeridepartementet utvidet fristen for siste oppstart med fartøyet til 3 år etter vedtaket om tildeling.

Begrunnelsen for fristutsettelsene er at vi ønsker at søkerne skal ha tilstrekkelig med tid til å prosjektere søknaden, og til å kunne gjennomføres et nybyggsprosjekt. De opprinnelige fristene har i så måte vist seg å være knappe.

Fiskeridirektoratet er bedt av Nærings- og fiskeridepartementet om å lyse ut og tildele to nye konsesjoner til å fiske krill i området som forvaltes av kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (CCAMLR-området).

Fiskeridirektoratet lyser på denne bakgrunn ut to nye tillatelser til å fiske krill, (jf. § 4 i forskrift av 2. mars 2007 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon).

Søknaden sendes til:

Fiskeridirektoratet, 
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen.