Du er her:

Store fangster gir utfordringer i snurrevadfisket i Troms

Oppdatert: 16.03.2018

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har de siste dagene registrert utfordringer i snurrevadfisket i områdene utenfor Troms der flåten får så store fangster at de ikke klarer å håndtere fangstmengden.

Ved ett tilfelle, med inspektør om bord, sprengte sekken og flere tonn fisk gikk tapt.
 
Sjøtjenesten oppfordrer alle snurrevadfartøy som fisker i områder med høy fisketetthet til å bruke fangstbegrensningssystem.
 
Det vil kunne anses som uaktsomt hvis dette skjer uten at det blir gjort tiltak i form av å montere fangstbegrensning.
 
Sjøtjenesten og Kystvakten vil følge aktiviteten i disse områdene fremover.