Du er her:

Deltakerliste for fiske etter leppefisk

Oppdatert: 05.04.2018

Foreløpig liste over deltakelse i fisket etter leppefisk i 2018 vil bli lagt ut på www.fiskeridir.no i uke 16.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. mars 2018 regler om deltakelse i fisket etter leppefisk og fastsatte vilkår for å delta i lukket gruppe.

Fiskeridirektoratet vil i uke 16 legge ut liste over fartøy som per dags dato står i merkeregisteret og som etter Fiskeridirektoratets opplysninger oppfyller deltakerforskriftenes krav til fartøyenes tidligere deltakelse i fiske etter leppefisk og krav til at fartøyets eier står på blad B i fiskermanntallet.

Det vil da også komme nærmere opplysninger om saksbehandling av blant annet søknader om dispensasjon og krav om leveringsavtale.