Åpner stengte blåkveitefelt

Siden 2011 og 2012 har to områder i Norskehavet vært stengt for fiske etter blåkveite på grunn av for høye verdier av fremmedstoffer. Etter nye analyser utført av NIFES, og etter anbefaling fra Mattilsynet, vil Fiskeridirektoratet åpne områdene.

Det betyr at det vil bli tillatt å fiske etter blåkveite i disse områdene når direktefisket etter blåkveite starter 23. mai. Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) fant gjennom den såkalte basisundersøkelsen at blåkveite i enkelte områder i Norskehavet hadde høyere verdier av dioksiner og dioksinlignende PCB enn grenseverdiene.

Endrer forskriften fredag

På bakgrunn av resultatene fra basisundersøkelsen ble det bestemt å stenge for fiske etter blåkveite, først et område ved Trænadjupet i 2011 og deretter et område langs Eggakanten utenfor Lofoten i 2012. Nye undersøkelser viser et stabilt lavere nivå, og Mattilsynet anbefaler derfor at de to stengte områdene kan åpnes.

– Vi vil endre forskriften alt førstkommende fredag og de to områdene vil være åpne for kystflåten når første periode av blåkveitefisket starter 23. mai. Det er avsatt 4600 tonn i første periode. I andre periode som starter 25. juli er det avsatt 2000 tonn. Det er ikke nødvendig å melde seg på til blåkveitefisket, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Oppdatert: 09.03.2016