Du er her:

Kystfiske-appen kan nå tas i bruk

Oppdatert: 23.01.2015

Den nye kystfiske-appen skal være enkel å bruke for fisker, gi bedre registrering av fangster og bidra til å forebygge lovbrudd.

Fiskeridirektoratet har i dag lagt ut den nye appen. Meldeplikten gjelder kun yrkesfiskere, det vil si de som er registrert i merkeregisteret. Bare fartøy som i dag enten fører papirdagbok, eller rapporterer aktivitet per sms-meldinger, har plikt til å melde.

Ingen skal rapportere etter mer enn én ordning, det vil si enten via kystfiskeappen eller ERS. Dersom fartøyet allerede er pålagt ERS, skal det ikke rapporteres via kystfiskeappen.

Alle som har meldeplikt må skaffe seg en smarttelefon og laste ned appen, som heter «Kystfiske» innen 1. februar.

Myk innføring og dialog

- Vi satser på en gradvis tilvenning og god veiledning til den enkelte fisker, og vil ikke håndheve meldeplikten med reaksjoner og sanksjoner fra 1. februar. Vi vil praktisere en myk innføring av forskriften og være i tett dialog med næringen om overgangen til håndheving av reglene. Når appen er tatt i bruk, tror vi mange vil oppleve at dette er enklere og mer fornuftig enn de fryktet, sier Thord Monsen, sjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet har opprettet en informasjonsside der du får veiledning om hvordan du skal gå frem for å laste ned og bruke appen. Det er også opprettet et eget telefonnummer du kan ringe hvis du trenger hjelp.

 

Rettferdig, målrettet og effektiv

En av Fiskeridirektoratets oppgaver er å jobbe mot fiskerikriminalitet som gir enkelte urettmessig økonomisk gevinst på bekostning av fellesskapet.

Ressurser som tas ut av havet må på land for å kunne omsettes. Derfor vil alltid landingstidspunktet være helt sentralt i all ressurskontroll. Fiskeridirektoratet kan ikke være til stede ved alle landinger i hele Norge. Derfor må vi utnytte kontrollressursene mest mulig effektivt.

Opplysninger som fisker og mottaker rapporterer, må kunne verifiseres på en god måte. Å ta i bruk ny teknologi er et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet.

I tillegg vil vi selvsagt fortsette å jobbe med dialog, veiledning og regelforenkling for å skape best mulig grunnlag for at næringen tar sitt ansvar og følger regelverket.