Endringer i adgangen til å drive samfiske etter torsk, hyse og sei

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å endre adgangen til å drive samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N med fartøy i lukket gruppe som har fritt fiske etter torsk.

Det er nå åpnet for at slike fartøy kan drive samfiske med fartøy som har hjemmelslengde under 11 meter og største lengde 11 meter eller over.

Samfiske etter torsk kan kun foregå innenfor fartøyenes garanterte kvoter.

Endringen er gjort med umiddelbar virkning, og de aktuelle fartøyene kan starte samfiske etter påmelding og på vanlige vilkår.

Oppdatert: 03.01.2014