Endring i kystflåtens fiske etter torsk og hyse nord for 62°N

Fiskeridirektoratet har besluttet å stoppe fisket etter hyse, samt å øke tillatt fangst av torsk innenfor ferskfiskordningen. Endringene trer i kraft mandag 10. november.

Fiskeridirektoratet stopper lukket kystgruppes fiske etter hyse innenfor maksimalkvoter for fartøy over 11 meter hjemmelslengde. Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstregulering.

Hysefisket fortsetter innenfor bifangstordningen med inntil 25 prosent på ukebasis i kombinasjon med garanterte kvoter for fartøy mellom 11 og 15 meter hjemmelslengde.

Fartøy over 15 meter hjemmelslengde som har avsluttet fisket innenfor garanterte kvoter, kan ha bifangst på inntil 20 prosent hyse i de enkelte fangster og ved landing.

Tillatt fangst av torsk innenfor ferskfiskordningen økes til inntil 70 prosent på ukebasis.

Endringene trer i kraft mandag 10. november.

Kystflåten kan fortsette fiske etter sei uten kvotebegrensning.

Oppdatert: 06.11.2014