Dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av levende strandet hval, hval i oppdrettsmerder og hval viklet inn i fiskeredskaper i sjøen

Her finner du veiledning for dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av levende strandet hval, hval i oppdrettsmerder og hval viklet inn i fiskeredskaper i sjøen. Veilederen er revidert i mai i 2017.

De siste årene er det registret et økende antall tilfeller hvor hval blir funnet liggende hjelpeløse eller døde på strender, har svømt inn i poller eller har lagt seg til på grunt vann.

Det rapporteres om hval som har viklet seg inn i fiskeredskaper, tauverk eller andre fremmedlegemer i sjøen og ikke klarer å komme seg løs. Det er også registrert et økende antall tilfeller hvor hval har kommet seg inn i merder med oppdrettsfisk.

Slike hendelser har ofte dyrevelferdsmessige aspekter.

Eventuelle aksjoner må derfor gjennomføres i samsvar med gjeldende regler for dyrevelferd.

Likeledes må det tas tilbørlig hensyn til sikkerhet for personell som skal utføre eventuelle redningsoperasjoner, og til eventuelt publikum. 

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med andre enheter og fagpersoner utarbeidet en veiledning til hvordan slike situasjoner kan løses, hvem som har det operative koordinerende ansvaret for å håndtere slike hendelser og hvem som har beslutningsmyndighet vedrørende redning/avliving av hval. 

Oppdatert: 07.07.2017