Bevaringsområde i Tvedestrand og Lindesnes

Notfiske etter brisling. Foto © Scanfishphoto

Det er fastsatt fem bevaringssoner i Tvedestrand kommune og ett i Lindesnes kommune.

Her gjelder særskilte regler for fiske - blant annet fangstbegrensninger - både for yrkes- og fritidsfiske.

Bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Indre Oksefjord bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.

Furøya forbudssone

Det er forbudt å fiske eller på annen måte høste levende marine ressurser i sjøområdet.

Det er tillatt å fiske strandkrabbe. Krokredskap er ikke tillatt ved slikt fiske.

Sagesund bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.

Kvadstadkilen bevaringssone

Det er forbudt å høste flatøsters (Ostrea edulis L) i sjøområdet.

Forbudet omfatter ikke høsting av stillehavsøsters (Crassostrea gigas).

Ytre skjærgård bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet.

Bevaringssone for hummer i Lindesnes kommune

Kleppeskjær bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.

Oppdatert: 03.01.2018