Nye retningslinjer for turistfiske av kongekrabbe

Turistbedrifter/reiselivsbedrifter som har søkt om tillatelse til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2020 har mottatt vedtak om dette. 

Ny sjanse til sommeren

Bedrifter som ikke sendte inn søknad innen 18.01.20 får ny mulighet sommeren 2020 til å søke om tillatelse til å delta i fangst for perioden 01.07.20 - 31.12.20.

Henvendelser om fangst av kongekrabbe for turistbedrifter/reiselivsbedrifter kan sendes til Fiskeridirektoratet region Nord.

Fredet i april

På grunn av skallskifte er kongekrabben fredet i hele april måned. Dette innebærer at det er forbud å fangste kongekrabbe i april, og det er heller ikke lov å lagre kongekrabbe i samleteine i sjøen denne måneden.  

Gjør deg kjent med regelverket

Nytt for 2020 er at hver bedrift tildeles en egen garantert individuell kvote/avsetning. Formålet er å legge til rette for en forutsigbar virksomhet.

Vi minner om at fangst av kongekrabbe for turistbedrifter/reiselivsbedrifter er en opplevelsesbasert aktivitet, og at for 2020 er det satt en gruppekvote på 13 tonn.

Det er ikke tillatt med lagring av eventuelt kjøpt krabbe og levende krabbe i samme samleteine. 

Den enkelte bedrift/foretak er forpliktet til å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk.

Oppdatert: 28.01.2020