Om turistfiske-dataene

Om turistfiske-dataene

Feltnavn

Beskrivelse

Bruker- eller systemgenerert

TripDate

Datoen for turen. Klokkeslett er ikke påkrevd. Noen kilder sender med klokkeslett for tur, andre ikke.

Bruker

Created

Dato og klokkeslett for når turen ble rapportert til Fiskeridirektoratet. Det kan sendes flere turer i samme rapport, tidspunkt for «created» kan derfor være identisk for flere arter/turer. Created angis i UTC.

System

TripId

Unik id for tur.

System

OrgName

Bedriftens navn, hentet fra Enhetsregisteret

System

OrgNumber

Bedriftens organisasjonsnummer

Bruker

ZipCode

Bedriftens postnummer for besøksadresse. Merk at det kan være avvik mellom ZipCode for besøksadresse og det stedet der fisketuren har foregått.

System (bruker kan endre til annet postnr)

ExternalIdentifier

Artskode for fisk

System

Value

Artsnavn (engelsk)

System

CaughtAmount

Antall fisk som er tatt til land

Bruker

ReleasedAmount

Antall fisk som sluppet ut

Bruker

WeightInGram

Samlet vekt på fisk. Ikke-obligatorisk felt

Bruker

Oppdatert: 25.10.2018