Du er her:

Statistikkalenderen

Oppdatert: 06.12.2018

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Område

Statistikktype

Oppdateringsperiode

Status

13.12.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-nov 2018

Foreløpig

19.12.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

apr-nov 2018

Foreløpig

2019:

07.01.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. fylke

2018

Foreløpig

07.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. fylke

2018

Foreløpig

10.01.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2018

Foreløpig

10.01.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-des 2018

Foreløpige

11.01.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. kommune

2018

Foreløpig

11.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. kommune

2018

Foreløpig

17.01.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2018

Foreløpig

17.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. fylke

2018

Foreløpig

24.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet for 2019

2019

Foreløpig

31.01.19

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2019

Endelig

07.02.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. kommune

2018

Foreløpig

07.02.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan 2019

Foreløpig

14.02.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter hovedyrke/biyrke, kjønn, alder, pr. fylke

2018

Foreløpig

21.02.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

aug 2018 - jan 2019

Foreløpig

21.02.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper pr. fylke

2018

Foreløpig

21.02.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter gjennomsnittsalder

2018

Foreløpig

28.02.19

Fiske/fangst

Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)

2018

Foreløpig

07.03.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

2018

Foreløpig

07.03.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-feb 2018

Foreløpig

21.03.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

sep 2018 - feb 2019

Foreløpig

Publisert tidligere i 2018:

05.01.18

Fiskeri/fangst

Fiskefartøy pr. fylke

2017

Foreløpig

05.01.18

Fiskeri/fangst

Fiskermanntallet pr. fylke

2017

Foreløpig

11.01.18

Fiskeri/fangst

Fiskefartøy pr. kommune

2017

Foreløpig

11.01.18

Fiskeri/fangst

Fiskermanntallet pr. kommune

2017

Foreløpig

11.01.18

Fiskeri/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned 

jan-des 2017

Foreløpig

11.01.18

Fiskeri/fangst

Fangstdata pr. år

2017

Foreløpig

11.01.18

Fiskeri/fangst

Norges fiskerier 

2017

Foreløpig

11.01.18

Fiskeri/fangst

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2016

Publikasjon

18.01.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2017

Foreløpig

18.01.18

Fiskeri/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. fylke

2017

Foreløpig

25.01.18

Fiskeri/fangst

Fiskermanntallet for 2018

2018

Foreløpig

25.01.18

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2017

Endelig

08.02.18

Fiskeri/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. kommune

2017

Foreløpig

08.02.18

Fiskeri/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan 2018

Foreløpig

15.02.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul 2017-jan 2018

Foreløpig

15.02.18

Fiskeri/fangst

Fiskermanntallet etter hovedyrke/biyrke, kjønn, alder pr. fylke

2017

Foreløpig

22.02.18

Fiskeri/fangst

Fiskerfartøy etter fartøyegenskaper pr. fylke

2017

Foreløpig

22.02.18

Fiskeri/fangst

Fiskefartøy etter gjennomsnittsalder

2017

Foreløpig

01.03.18

Fiskeri/fangst

Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)

2017

Foreløpig

08.03.18

Fiskeri/fangst

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

2017

Foreløpig

08.03.18

Fiskeri/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned 

jan-feb 2018

Foreløpig

15.03.18

Akvakultur

Biomassestatistikk 

aug 2017-feb 2018

Foreløpig

05.04.18

Fiskeri/fangst

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar 

2017

Publikasjon

12.04.18

Fiskeri/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-mar 2018

Foreløpig

12.04.18

Fiskeri/fangst

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria

2017

Publikasjon

19.04.18

Akvakultur

Biomassestatistikk 

okt 2017-mar 2018

Foreløpig

26.04.18

Fiskeri/fangst

Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2017

Foreløpig

09.05.18

Fiskeri/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned 

jan-apr 2018

Foreløpig

16.05.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

nov 2017-apr 2018

Foreløpig

31.05.18

Akvakultur

Statistikk for akvakultur 

2017

Foreløpig

31.05.18

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2017

Publikasjon

14.06.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-mai 2018

Foreløpig

14.06.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

des 2017-mai 2018

Foreløpig

12.07.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-jun 2018

Foreløpig

12.07.18

Akvakultur

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

2017

Publikasjon

19.07.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

jan-jun 2018

Foreløpig

09.08.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-jul 2018

Foreløpig

16.08.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

jan-jul 2018

Foreløpig

13.09.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-aug 2018

Foreløpig

20.09.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

jan-aug 2018

Foreløpig

11.10.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-sep 2018

Foreløpig

18.10.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

jan-sep 2018

Foreløpig

25.10.18

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2017

Endelig

08.11.18

Akvakultur

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

2017

Publikasjon

08.11.18

Akvakultur

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

2017

Endelig

08.11.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk

2017

Endelig

08.11.18

Fiske/fangst

Norges fiskerier

2017

Endelig

08.11.18

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-okt 2018

Foreløpig

08.11.18

Fiske/fangst

Fiskefartøy og fiskarmanntallet

2017

Endelig

22.11.18

Fiske/fangst

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

2017

Endelig

22.11.18

Akvakultur

Biomassestatistikk

mar-okt 2018

Foreløpig