Skjul søk

Endringer i landingsforskriften

26.02.2020

Forslag til endringer i landingsforskriften ble sendt på høring 18. september 2019. Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2020. 

Avklaringer om utviklingstillatelser

25.02.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser på til sammen 6240 tonn MTB til Reset Aqua AS og to utviklingstillatelser på til sammen 1350 tonn MTB til Lerøy Seafood Group ASA.

Neddreping av sild på Haltenbanken

25.02.2020

Kystvakten melder om at fleire fartøy som fiskar norsk vårgytande (NVG) sild på Haltenbanken har problem med å handtere store fangster og at dette har ført til neddreping av store mengder sild. Fiskeridirektoratet vurderer no fleire tiltak for å unngå at sildefangster går tapt.

Mer effektiv ressurskontroll

25.02.2020

En ny avtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene gir mer effektiv ressurskontroll enn før. Avtalen innebærer at landinspektører kan gjennomføre utvidet ressurskontroll innenfor en gitt periode, og i Fiskeridirektoratet region Nord vil 14 kontrollteam  jobbe på denne måten under vintertorskefisket.

2,5 millioner kroner til selfangsten i 2020

21.02.2020

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2020, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 9. mars

Om regulering av fisket etter makrellstørje i 2020

21.02.2020

Fiskeridirektoratet har de siste ukene merket en sterk økning i henvendelser knyttet til fisket etter makrellstørje. Vi registrerer også at det er en del uriktige opplysninger i omløp og ser det hensiktsmessig å informere nærmere om reguleringen av fisket i 2020.