Skjul søk
24.09.2019

Skal diskutere laks på rømmen

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik kallar inn sjømatorganisasjonane for å drøfte korleis vi kan få ned talet på lakserømmingar.

Forskningskvoter 2020

23.09.2019

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2020 må sendes innen 25.10.2019.

Melding om rømming av fisk på Frøya

20.09.2019

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra lokaliteten Tennøya ved Frøya i Trøndelag. Det er oppdaget flere hull av varierende størrelse på fire merder.

To nye fredningsområder for hummer

19.09.2019

Fra 1. oktober blir to nye fredningsområder for hummer etablert i henholdsvis Horten og Kragerø. I tillegg blir et allerede etablert område i Lindesnes videreført. 

Redskap for en halv million returnert til fiskerne

18.09.2019

Fiskeredskaper verdt om lag en halv million kroner ble levert tilbake til lokale garn og snurrevadfiskere fra Nordland da opprenskingsfartøyet «Liafjord» på oppdrag fra Fiskeridirektoratet ankom Træna.