Skjul søk

Fortsatt bra lønnsomhet i fiskeflåten

19.12.2019

Lønnsomheten i fiskeflåten er fortsatt høy til tross for nedgang i både 2017 og 2018. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Rømming i Finnmark

18.12.2019

Fiskeridirektoratet mottok 13. desember melding fra Lerøy Aurora AS om at en liten vågehval hadde kommet inn i en av merdene på lokaliteten Åpenvik i Varangerfjorden.

Havbruk til havs – områder identifisert

16.12.2019

Fiskeridirektoratet har kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs, og tilrår 11 områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning i første omgang.

Tips om ulovlig kveitefiske

13.12.2019

Fiskeridirektoratet har i høst mottatt tips om at det foregår ulovlig fiske etter kveite flere steder i Nordland. Dette skal gjelde både yrkes- og fritidsfiskere. Fiskeridirektoratet vil sammen med Kystvakten derfor ha oppmerksomhet rettet mot kveitefiske i tiden framover.

Film om marin forsøpling

11.12.2019

Svært mye av mindre biter fra fiskeredskaper havner i havet ubevisst eller som en gammel vane. Konsekvensene av at disse småbitene havner i havet er større enn vi trodde og derfor må vi alle bidra til å endre våre gamle rutiner gjennom økt bevissthet. Havet er vårt matfat. 

Fire nye erfaringsark i erfaringsbasen

10.12.2019

Næring og forvaltning deler erfaringer om hendelser, årsaker og tiltak i en erfaringbase. Dette gjør vi for å støtte risikovurderingen i bedriftene. Basen er stadig i utvikling.

Regler for hvalsafari er vedtatt

09.12.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt forskriften som regulerer hvalsafari i Norge. Forskriften legger opp til både bedre dyrevelferd og for å unngå farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer i fiske.

Rømming i Troms

06.12.2019

Fiskeridirektoratet mottok 3. desember melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Trettevik i Malangen ved Senja.