Skjul søk
Du er her:
02.04.2019

Betre vern for sårbare artar i Barentshavet

Blautkorallar, svamp og andre sårbare artar på havbotnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan dei bli skadde av fiskeriaktivitet. Nye reglar skal gje betre vern av sårbare artar på botnen av Barentshavet.

29.03.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Samba AS sin søknad om 6 utviklingstillatelser til konseptet «Hjulet». Fiskeridirektoratet har også avslått NSF AS sin søknad om 12 utviklingstillatelser til konseptet «Green Seafarm».

29.03.2019

Fiskeridirektoratet på Lofotfishing 2019

Lofotfishing blir arrangert i Kabelvåg i Lofoten for 11. gang 29.-31. mars og Fiskeridirektoratet stiller som vanlig med stand. I år skal Norsk Hval være med og dele ut smaksprøver på standen til Fiskeridirektoratet.

29.03.2019

BREXIT: Oppdatert informasjon til aktører med fiskeriinteresser i EU-sonen (britisk farvann)

Fiskeridirektoratet viser til første informasjonsskriv som ble formidlet til relevante aktører 18. februar 2019. Det ble blant annet gjort rede for hvilke forberedende prosesser norske og britiske fiskerimyndigheter har iverksatt for å opprettholde fiskeriaktiviteten i hverandres soner dersom Storbritannia trer ut av EU 29. mars uten en uttrekningsavtale («hard» Brexit).

28.03.2019

Gjennomgang gir fire nye adganger

Fiskeridirektoratet region Nord har nå gjennomgått alle rekrutteringsadganger tilbake til 2014 etter at det ble avdekket at direktoratet ikke har tolket ett av tildelingskriteriene for rekrutteringsadganger korrekt. Gjennomgangen viser at fire søkere får adgang.

28.03.2019

Nytt digitalt kontrollverktøy i bruk

Fiskeridirektoratet har no tatt i bruk kontrollverktøyet SAGA som vil gjere kontrollarbeidet betydeleg meir effektivt ved at systemet samkøyrer operasjonar som tidlegare måtte gjerast i fleire vendingar. Fiskeriministeren fekk nyleg demonstrert verktøyet på ein kontroll i Lofoten.