Skjul søk

Avslutter dispensasjonsperiode

17.08.2020

Innen 1. september skal det være gjennomført fysisk inspeksjon av oppdrettsanlegg som har fått anleggssertifikat basert på dispensasjon fra dette kravet. Utstedelse av nye anleggssertifikat skal følge regelverket på vanlig måte.

Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år

17.08.2020

- Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner. De som fisker leppefisk kan også fortsette.

I dag starter årets opprenskingstokt

10.08.2020

– Norge er en stor fiskerinasjon som arbeider på mange fronter for å redusere spøkelsesfiske og miljøpåvirkning som følge av fiskeriene. Fiskeridirektoratets opprensking av tapte- og gjenstående fiskeredskaper er en viktig del av dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kjøper du fisk og skaldyr frå privatpersonar?

31.07.2020

Det skjer eit nokså omfattande ulovleg sal av sjømat i lukka grupper på Facebook og på finn.no. Alt sal av fisk og skaldyr skal vere godkjent av eit salslag, og det er krav om særskilt løyve frå salslaga til å drive sal direkte frå fiskar til forbrukar.

Nye frister for å kjøpe laksevekst

17.07.2020

Auksjonen av kapasitet etter forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2020 har blitt åpnet igjen. Ny frist for påmelding til auksjonen er 21. juli 2020 klokken 23:59.