Skjul søk

Informasjon om «hard Brexit»

04.10.2019

Fiskeridirektoratet har sendt ut et informasjonsskriv til aktører som har fiskeriinteresser i EU-sonen (britisk farvann), som gjelder dersom Storbritannia trer ut av EU uten en uttrekningsavtale.

Fellesaksjon mot fiskesmugling

04.10.2019

Tolletaten og Fiskeridirektoratet avdekket ett forsøk på å smugle såkalt turistfisk ut av Norge i samarbeidsaksjon i september. En litauisk bil ble stoppet på Ørje med 102,5 kilo makrell og sild om morgenen 16. september.

Beslag av ulovlege teiner i Møre og Romsdal

02.10.2019

Det har vore fleire kontrollar av reiskapar langs kysten i forkant av årets hummarsesong. I Møre og Romsdal var det ein felleskontroll i dagane før hummarfisket opna som medførte beslag av 112 ulovlege teiner.

Rømminger på Sunnmøre

01.10.2019

Fiskeridirektoratet mottok sist helg melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra to lokaliteter på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad. Lokalitetene ligger i henholdsvis Herøy og Volda kommune.

Fritidsfiskar tatt med 60 teiner

30.09.2019

I ein fellesaksjon i Nordfjord i midten av september med deltaking frå Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn vart det beslaglagt 165 teiner. 60 av desse tilhøyrde ein fritidsfiskar frå området.