Skjul søk
Du er her:
30.11.2018

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Offshore Salmon AS sin søknad om syv utviklingstillatelser til konseptet «Avalon». Direktoratet har også avslått søknaden fra Roxel Aqua AS om 14 utviklingstillatelser til konseptet «Octopus».

30.11.2018

Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2019

Lisensordningen for norske fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone er, med noen mindre forenklinger, uendret. Dette innebærer at alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2019, må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

26.11.2018

Forslag til regulering av selfangsten i 2019

Fiskeridirektoratet har no lagt forslag til regulering av selfangsten i Vesterisen og Austisen i 2019 ut på høyring. Høyringsfristen er 15. januar 2019. Også forslag til regulering av kystsel er lagt ut på høyring med frist for innspel innan 13. desember 2018.

23.11.2018

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Viteq Farming AS sin søknad om 32 utviklingstillatelser til konseptet «Viteq Zero Zero». Direktoratet har også avslått søknad fra Fleximerd AS om 2 utviklingstillatelser til konseptet «Fleximerd».