Skjul søk

Rømmingstall fra settefiskanlegg i Troms

07.08.2019

Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden sist uke. Selskapet melder at om lag 217 000 settefisk av laks har rømt.

Rømming fra settefiskanlegg i Troms

02.08.2019

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding om rømming ved Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms. Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget.

Min side er stengt

18.07.2019

Grunnet nødvendig arbeid med Min side har Fiskeridirektoratet valgt å stenge denne inntil videre. Rømming av fisk skal meldes til vår døgnåpne vaktsentral FMC på telefon: 55 23 83 36 / 911 03 277 eller på epost til fmc@fiskeridir.no

Mange beslag langs Agderkysten

12.07.2019

88 reiskapar vart tatt beslag i og 51 forhold vart melde til politiet i kontrollaksjon langs kysten mellom Mandal og Arendal.