Skjul søk
Du er her:
24.04.2018

Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming

Smolt som går ut gjennom noten like etter utsett kan forklare mye av den rømte laksen i elvene. Samsvar mellom smoltens størrelse og notens maskeåpning vil kunne redusere rømmingstallene.

28.01.2014

Landa fangst i 2013

Ukestatistikken for uke 52 i 2013 er nå publisert. Fisket etter bunnfisk i 2013 var preget av høy kvoteutnyttelse når det gjaldt torsk, hyse og blåkveite nord for 62°N, mens det gjenstod en del av seikvotene både nord og sør for 62-graden.

21.01.2014

Undersøkelsen er avsluttet

Vår undersøkelse om brukertilfredshet er nå avsluttet, og vi takker alle som tok seg tid til å delta.

20.01.2014

Samde om at regelverket må følgjast

Dialogmøta med næringa om vinterfisket etter torsk, er no gjennomførte. Den viktigaste konklusjonen vi kan trekkje frå møta er at næringa og myndigheitene er samla om at omgåing av regelverket ikkje vert akseptert.

17.01.2014

Om framdriften i arbeidet med grøne løyve

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.