Skjul søk
Du er her:
19.03.2014

Ulovlig omsetning av sjøkreps avdekket

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Østfold politidistrikt avslørte i en fellesaksjon i Fredrikstad navngitte personer og foretak som drev med ulovlig omsetning av kreps.

14.03.2014

Om framdrifta i arbeidet med grøne løyve

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ha vurdering og vedtak i gruppe A (Troms og Finnmark) klare for utsending til påske. Informasjon om utfallet av søknadene i gruppa vert publisert etter at vedtak om tildeling eller avslag er sendt søkjarane.

14.03.2014

Vil sikre fiskemoglegheiter i verna område

Fiskeridirektoratet har gitt høyringssvar til Fylkesmannen i Hordaland om framlegg til vern av tidlegare statseigedom på Ånuglo, Midtøy, Seløy og Flornes i Tysnes kommune.