Skjul søk
Du er her:
11.04.2014

Omfanget av Ilholmane-rømmingen klart

Omfanget av Ilholmane-rømmingen er nå klarlagt. Det viser at 47 043 laks rømte fra lokaliteten på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar.

04.04.2014

Øker kvoten for fartøy i åpen kystgruppe

Fiskerdirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

31.03.2014

Gir data til samfunnsnyttig forskning

– Dataene vi har kan brukes i mange ulike analyser om samfunnet og er særlig nyttige for fiskeri- og havbrukssektoren. Å frigi disse opplysningene til forskning er med på å synliggjøre sjømatnæringene og er i deres interesse, sier fiskeridirektøren.

28.03.2014

Boda for grøne løyve gruppe B er opna

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har i dag opna boda for dei prekvalifiserte søknadene i gruppe B.