Skjul søk
Du er her:
21.01.2014

Undersøkelsen er avsluttet

Vår undersøkelse om brukertilfredshet er nå avsluttet, og vi takker alle som tok seg tid til å delta.

20.01.2014

Samde om at regelverket må følgjast

Dialogmøta med næringa om vinterfisket etter torsk, er no gjennomførte. Den viktigaste konklusjonen vi kan trekkje frå møta er at næringa og myndigheitene er samla om at omgåing av regelverket ikkje vert akseptert.

17.01.2014

Om framdriften i arbeidet med grøne løyve

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.

10.01.2014

Behov for aktsomhet i sildefisket

Sildefisket foregår for tiden i farvannene utenfor Troms og sørover Vesterålen og Lofoten. Aktiviteten er i ferd med å ta seg opp og Fiskeridirektoratet vil derfor henstille fiskeflåten om å utvise ekstra aktsomhet i sildefisket for å unngå uønsket neddreping av sild.

09.01.2014

Fortsatt nedgang i antall fiskere

Ved utgangen av 2013 var det registrert 11 577 fiskere og 6 133 fiskefartøy. Antall fiskere registrert i Fiskermanntallet er redusert med 4 prosent når vi sammenligner utgangen av 2013 med utgangen av 2012.