Skjul søk

Oppdatering om rømming i Vest-Finnmark

05.02.2020

Fiskeridirektoratet mottok 2. og 3. februar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya, etter at det ble oppdaget hull i nøtene i to ulike merder.

Kravet til AIS i fisket etter leppefisk

30.01.2020

Fiskeridirektoratet har mottatt en del henvendelser knyttet til hvilke type AIS-utstyr som kan benyttes og direktoratet har bestemt at alle typer AIS kan benyttes.

Forbud mot badebehandling gjelder for nye og oppdaterte gytefelt

24.01.2020

Kartlagte gytefelt for torsk er nå oppdatert i Trøndelag og området fra Kragerø til svenskegrensen. Oppdatering for Agder og Hordaland kommer i februar. Forbudet mot badebehandling med legemidler mot lakselus og tømming av slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt gjelder for nye og oppdaterte felt.