UNESCOs verdensarv

Norge har to naturområder på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv: Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv som det første norske kulturlandskapsområdet. Øyområdet ligger i Vega kommune og er en del av Helgelandskysten i Nordland. Vegaøyan består av mer enn 6500 små øyer, holmer og skjær samt deler av hovedøya Vega. Verdensarvområdet er på 1037 km2, hvorav 69 km2 er landareal.

Statusen som verdensarvområde fører ikke til at området blir underlagt nye forvaltningsregler, men at det må foretas et verdivalg lokalt innen framtidig areal- og ressursbruk. Vi ønsker å unngå en utvikling som ødelegger verdiene som kvalifiserer til Verdensarvstatus.

Vestnorsk fjordlandskap ble i 2005 innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvområdet består av to delområder; Geirangerfjordområdet og Nærøyfjordområdet. Til sammen utgjør områdene 1227 km2, der 107 km2 er sjøareal.

Oppdatert: 02.03.2015