Nasjonal marin verneplan

Formålet med Nasjonal marin verneplan er å sikre representative, særegne, sårbare og truede marine naturverdier i norske kyst- og havområder.

Planarbeidet ble startet opp i 2009 og er den første i sitt slag for å verne undersjøisk natur.

Planens første fase omfatter 38 områder. Hittil er det vernet 6 områder:

  • Saltstraumen i Nordland,
  • Tautraryggen i Nord-Trøndelag,
  • Framvaren i Vestfold,
  • Jærkysten i Rogaland og
  • Gaulosen og Rødberget i Sør-Trøndelag – alle i medhold av naturmangfoldloven.

For andre områder vil det variere hvor strenge restriksjoner som vil gjelde for aktiviteter i områdene.

Fylkesmannen har ansvaret for arbeidet lokalt og Klima- og miljødepartementet sentralt.

Det er for tiden i gang arbeid med marine verneplaner i Hordaland (3), Finnmark (1), Troms (3) og Nordland (4).

Oppdatert: 02.03.2015