Skjul søk

Direktoratet gjennomførte over 5000 fiskerikontroller i 2014

27.01.2015

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

— Nor Fishing er viktig for oss

15.08.2014

Sakshandsamarar og leiarar frå regionane og hovudkontoret i Bergen vil vere tilstades på Fiskeridirektoratet si stand på fiskerimessa i Trondheim. – Nor-Fishing er viktig for oss, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Tildeling av Fiskeridirektoratets Miljøpris

14.08.2014

Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2014 blir delt ut av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og fiskeridirektør Liv Holmefjord på Nor Fishing i Trondheim tirsdag 19. august kl. 12.00.