Skjul søk

Ny mobil IT-løsning skal gi bedre tilsyn

02.07.2015

I vinter lyste Fiskeridirektoratet ut en konkurranse om å levere framtidas tilsynssystem. Kantega vant konkurransen, og den nye kontroll- og tilsynsløsningen består av en iPad-applikasjon for gjennomføring av tilsyn og en web-basert saksbehandlingsløsning.

Vedlikehold av statistikkbanken

09.06.2015

Statistikkbanken tas ned for vedlikehold fra klokken 16.00 tirsdag 09.06.2015. Statistikkbanken vil være tilgjengelig igjen senest onsdag 10.06.2015 klokken 08.00.

Vi har fått nye nettsider

09.06.2015

Nå er du inne på Fiskeridirektoratets nye nettsider. Internett med tjenester og relevant brukerrettet informasjon er blitt et av forvaltningens viktigste verktøy, og det gjelder også for Fiskeridirektoratet.

- Meir ressurskrevande med fem regionar

21.05.2015

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.

Ønsker å leie snurrevadfartøy

18.03.2015

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie snurrevadfartøy for overvåking av fiskefelt i 2015.

Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner

02.03.2015

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør. Fiskeridirektøren overleverte sin anbefaling om ny regionstruktur til fiskeriminister Elisabeth Aspaker mandag 2. mars.