Skjul søk

Møt oss på Nor-Fishing i Trondheim i august

19.08.2016

Nor-Fishing har sidan 1960 vore ein viktig nasjonal og internasjonal møtestad for fiskerinæringa, og er i dag ei av verdas leiande messer for fiskeriteknologi. Dei siste åra har Nor-Fishing samla mellom 15 000 og 20 000 besøkjande frå om lag 50 land. Fiskeridirektoratet er til stades på stand D301. Kom innom, still spørsmål eller slå av ein prat.

FMC – Fiskeridirektoratets serviceinstitusjon

25.05.2016

Fisheries Monitoring Centre, norsk FMC, i Fiskeridirektoratet yter service til fiskere døgnet rundt hele året. Og i 2015 hadde de hele 25 000 henvendelser eller utgående kontakt med omverdenen – primært fiskere på fiskebåter.

To hus tett i tett

22.04.2016

Fiskeridirektoratets nyhetssak om de såkalte MOM-undersøkelsene i oppdrett og Havforskningsinstituttets rapport til Miljødirektoratet om mulig påvirkning fra oppdrett på sårbare naturtyper handler om to forskjellige ting.

Fiskeridirektoratet ønsker å leie fartøy

07.04.2016

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker. I 2015 ble oppdraget utført av M/S «Liafjord» (bildet).

Hallstein Rasmussen er død

07.03.2016

Tidligere fiskeridirektør Hallstein Rasmussen er død, og et langt liv i ulike posisjoner i norsk fiskerinæring gjennom etterkrigstiden er slutt.

Endret organisering ved kyst- og havbruksavdelingen

01.03.2016

Fiskeridirektoratet endrer og tydeliggjør sin organisering fra og med 1. mars innenfor virksomhetsområdene havbruksforvaltning og marin arealforvaltning. Kyst- og havbruksavdelingen går fra fire til tre seksjoner. De tre seksjonene heter tildelingsseksjonen, tilsynsseksjonen og arealseksjonen.

Vedlikehold av statistikkbanken

02.02.2016

På grunn av vedlikehold av statistikkbanken i dag, tirsdag 2. februar, vil denne kunne bli utilgjengelig mellom klokken 16:00 og 20:00. Arbeidet fortsetter muligens også i morgen formiddag. Vi beklager de ulempene dette medfører for brukerne våre.