Skjul søk

De nordiske landene starter prosjektet Clean Nordic Oceans

16.08.2017

Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for "ghost fishing", forsøpling av havet og øke gjenvinning fra både yrkesfiske og fritidsfiske.

Miniforedrag fra Aqua Nor

11.08.2017

Aqua Nor utan Fiskeridirektoratet er som kjøttkaker utan saus, og vi er sjølvsagt på plass også i år. Du finn oss på same stad som før, stand D 301 rett utanfor hall D. Standen vår skal vere ein arena for relasjonsbygging, dialog og kunnskapsdeling. Vi har derfor lagt opp til ei rekkje aktivitetar på Aqua Nor 2017.

Fiskeridirektoratets sjøteneste

26.07.2017

1. august endrar overvakingstenesten for fiskefelt (OVT) og tidlegare sjøteneste Nord og sjøteneste Sør namn til Fiskeridirektoratets sjøteneste. Sjøtenesten overvaker utøving av fiske og tek prøver av fangst for å undersøke storleik og innslag av bifangt.

Anette Aase blir ny kommunikasjonsdirektør

13.07.2017

– Jeg har jobbet nesten 15 år i Fiskeridirektoratets kommunikasjonsstab. Det har vært en voldsom utvikling i kommunikasjonsarbeidet i direktoratet i løpet av de årene, og vi skal selvsagt fortsette å bli bedre.