Har du forslag til Fiskeridirektoratets Miljøpris?

Fiskeridirektoratet deler ut Miljøprisen for 2016 på Nor Fishing i Trondheim. Har du forslag til hvem som fortjener årets miljøpris sender du dette til oss innen 5. august.

Fiskeridirektoratets miljøpris har vært utdelt på henholdsvis Nor Fishing og Aqua Nor-messene i Trondheim siden 2007, og prisen har vært delt ut til mottakere med tilknyting til fiskeri eller akvakultur alt etter om det har vært fiskerimesse eller havbruksmesse.

Siden det er Nor-Fishing vil det være naturlig at kandidatene har tilknytning til fiskeflåten, fiskeindustrien eller er leverandør til fiskerinæring. Miljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, som har vist et utvidet miljøansvar ved å lansere løsninger som gir en miljøgevinst.

I statuttene til Fiskeridirektoratets Miljøpris heter det: «Fiskeridirektoratet ønsker med denne prisen å stimulere enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som tar større miljøansvar og som dermed bidrar til økt bærekraft i næringen. Fiskeridirektoratets Miljøpris går til innsats som har ført til eller kan gi økt miljøgevinst».

Forslag sender du til og merk emnefeltet med «Miljøprisen». Husk å sende ditt forslag innen 5. august.

Oppdatert: 07.07.2016