Fiskeridirektoratet tar i bruk SvarUt for sikker digital sending

Fiskeridirektoratet innfører sikker digital sending av post til privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram.

Sendingen vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn og til innbyggeres valgte postkasse hos Digipost eller e-Boks. Samtidig sender vi deg en SMS eller e-post og gir beskjed om at det ligger post fra Fiskeridirektoratet i din digitale postkasse.

Virksomheter

Virksomheter kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på www.altinn.no via rollen «Post/arkiv». Informasjon om roller og tilgangsstyring ligger under «Profiler, roller og rettigheter» i Altinn. Varsel sendes til registrert sms eller e-postadresse.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Privatpersoner

Sendingen vil bli distribuert til mottakers meldingsboks i Altinn, eller til valgt digital postkasse hos Digipost eller e-Boks. Dersom du ikke har valgt en digital postkasse, kan det gjøres her: www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Privatpersoner oppfordres til å oppdatere «Kontaktregisteret». Dette er tilgjengelig på www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Privatpersoner vil da bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Digitalt førstevalg – veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Fiskeridirektoratet. Mer informasjon finner du på KS sine nettsider .

Oppdatert: 20.10.2016