Fiskeridirektoratets årlige fagkonferanse 27. september i Oslo

Vill atlantisk laks. Foto: © ScanStockPhoto, Jon Helgason
Blå åker – grønt skifte:

Hvordan få fart på utviklingen i sjømatsektoren?

Det havet gir oss må vi forvalte på best mulig måte slik at vi får mat på bordet og tjener penger i dag og i fremtiden. Derfor må vi stadig utvikle nye løsninger som gir maksimalt utbytte. Dette kan bare oppnås når forskning, næring og forvaltning jobber sammen.

Ung gråsteinbit. Norskekysten. Foto: © MAREANO/Havforskningsinstituttet

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11

08.30  Ny administrerende direktør i
            Norges sjømatråd, Renate Larsen

Del 1: Hele fangsten skal på land – alt kan utnyttes

09.00     Restråstoff.
              Ragnhild Dragøy Whitaker,
             forskningsleder for marin bioteknologi i Nofima

Laks og leppefisk. Foto © Marine Harvest

09.20     Milliarder å tjene. 
              Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Nordic Wildfish AS

09.40     Hvordan legger Fiskeridirektoratet til rette for utviklingen?
             Anne Veim, sjef for utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet

10.00     Diskusjon

10.10     Pause

Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Del 2: Smarte løsninger gir vekst i havbruksnæringen

10.30     Snorkelmerd – hvordan skille laks og lus?
             Lars Helge Stien, forsker ved Havforskningsinstituttet

10.50     Havmerden.
              Leif-Inge Nordhammer, konsernsjef i Salmar ASA

11.10     Utviklingstillatelser – en kraftig innovasjonsdriver?
             Jens Christian Holm, direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen i
             Fiskeridirektoratet

Oppdrettslaks i elv. Foto © Uni Research

11.30     Diskusjon

11.40     Pause

Del 3: Forvaltningsgrep som gir nye muligheter

12.00     Om lus og lys – lusemodeller, indikatorer og trafikklys.
             Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved
             Havforskningsinstituttet

Sei som spiser krill. Norskekysten. Foto: © MAREANO/Havforskningsinstituttet

12.20     Kan laksen og Lerøy vokse i produksjonsområdene.
             Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group

12.40     Ny forvaltning med nye fargestifter.
              Liv Holmefjord, fiskeridirektør

13.00     Diskusjon

13.10     Lunsj

Oppdatert: 28.11.2016