Anita Kjeilen Steinseide

E-post: anita-kjeilen.steinseide@fiskeridir.no

Telefonnummer: 482 52 670

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder arbeidet ved seksjonen, som har følgende hovedarbeidsområder: fiskeri- og akvakulturstatistikk (også norsk offisiell statistikk på disse områdene), lønnsomhetsundersøkelser for fiskeflåten og akvakulturnæringen, omregningsfaktorer, kodeverk og tilrettelegging og formidling av data

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen