Hanne Rasch

E-post: hanne.rasch@fiskeridir.no

Telefonnummer: 926 65 796

Stilling: Stab

Avdeling/seksjon: stab statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Lederstøtte, juridisk rådgivning, prosjektarbeid for å gjøre Fiskeridirektoratets informasjon mer effektivt tilgjengelig for eksterne og interne brukere, åpne data, data til forskning, havressursloven og regler knyttet til seddel og salgslag, Barentswatch.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen