Du er her:

statistikkavdelingen

Ledes av Per Sandberg. Avdelingen har ansvar for å hente inn, kontrollere og formidle data fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Medarbeiderne formidler statistikk fra Fiskeridirektoratets registre, overvåker fiskeriene ved hjelp av satellittsporing og elektronisk fangstrapportering og vedlikeholder Fiskeridirektoratets statistikkbank.

Navn Telefonnummer
Per Sandberg 902 19 680
Hanne Rasch 926 65 796
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet