Gjermund Langedal

E-post: gjermund.langedal@fiskeridir.no

Telefonnummer: 930 22 433

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskerirelatert utviklingsarbeid, seismikk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen