Jørgen Blix Nicolaysen

E-post: Jorgen-Blix.Nicolaysen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 996 44 225

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, 5004 Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen