Ida Omenaas Flaageng

E-post: Ida.Flaageng@fiskeridir.no

Telefonnummer: 980 88 595

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regulering av fisket etter makrell, hestmakrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak. NEAFC (PECMAS), dyphavsarter, månedsstatistikken, oppdatering og kvalitetssikring av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag, regelverksforenkling (årlige forskrifter), ressursforskning/ICES, stenging/åpning av felt i Barentshavet og Nordsjøen/Skagerrak (RTC)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen