Hild Ynnesdal

E-post: hild.ynnesdal@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 45 390

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

sjøpattedyr, hval, ishavssel, kystsel, NAMMCO/IWC, Norge - Grønland, reker Grønland, bunfisk Grønland, lodde Island, Grønland, Ja Mayen, kvoteavtale, regulering av norsk fiske i grønlandske farvann, uer i internasjonalt farvann, internasjonale forskningstokt, klagenemnd for erstatningssaker

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen