Janne Helen Møklebust

E-post: Janne-Helen.Moklebust@fiskeridir.no

Telefonnummer: 909 14 370

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

• generell saksbehandling, klagebehandling, juridiske vurderinger og høringer• landingsforskriften• forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy• oppfølging av salgslagene• Norge-Russland, kontroll, juridiske spørsmål

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen