Åse Berge

E-post: ase.berge@fiskeridir.no

Telefonnummer: 934 54 720

Stilling: seniorrådgjevar

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelinga

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- stedfortreder for seksjonssjef- faggrupper, koordineringsansvar- kontrollmanual- opplæring og kompetansebygging

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen