Rune Løvås

E-post: rune.lovas@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 32 419

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

kvalitetssikring/forbedring av saksbehandling i regionene samt generell saksbehandling på fartøy- og deltakerseksjonen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen