Håvard Holder

E-post: havard.holder@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 32 127

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling, rådgivning og regelverksarbeid i tilknytning til ervervstillatelser og deltakerspørsmål

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen