ressursavdelingen

Ledes av Aksel Eikemo. Avdelingens ansatte regulerer og kontrollerer fiskeriene, og de arbeider i skjæringspunktet mellom næringsutvikling og miljøvern for at fiskeriene skal gi mat og inntekter også i fremtiden. Avdelingen deltar også i forhandlinger med andre land, særlig er Russland og EU viktige samarbeidspartnere for Norge. Den representerer også Norge i internasjonale fiskeriorganisasjoner.

Navn Telefonnummer
Aksel R. Eikemo 911 43 577
Birgitte Jensen 468 03 287
Hermod Larsen 907 50 311
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet