Ina Giil Solheim

E-post: Ina-Giil.Solheim@fiskeridir.no

Telefonnummer: 918 88 890

Stilling: rådgjevar

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Vest

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marin arealforvaltning, uttaler til plansaker og akvakultursøknader, interregional faggruppe for marin arealforvaltning, kystnære fiskeridata, generelle tiltak i sjø (utfylling , mudring etc.)

Besøksadresse: C. Sundtsgate 51, 2 etg, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen