Inger Mette Sefland

E-post: inger-mette.sefland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 01 439

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, saksbehandling, kontakt med politi og påtalemyndighet i Sogn og Fjordane, Hordaland, Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, kontaktperson miljøforum, ansvarlig for informasjonsprosjektet i region vest, merkeregister, ervervstillatelse, arbeid mot salgslag, miljøforum, kjøp og salg av fartøy, strukturkvote, leiefartøy (havari), deltakeradgang, åpen gruppe, ungdomsfiskeordning, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering, dispensasjon for transport av fisk, turistfiske

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen