Inger Mette Sefland

E-post: inger-mette.sefland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 01 439

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, saksbehandling, kontakt med politi og påtalemyndigheten i Vest politidistrikt. kontaktperson miljøforum, samarbeid m/salgslagene. Ulike dispensasjoner etter landingsforskriften. Fartøyforvaltning, herunder merkeregisteret. Samt turistfiske

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen