Trond Blom

E-post: Trond.Blom@fiskeridir.no

Telefonnummer: 915 96 114

Stilling: Fungerende førsteinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, lokale reguleringen i Lofoten, levendelagring av torsk, turistfiske, utøvelse av fiske i sjøen, redskaper, ERS, snurrevad, åpen gruppe, hval, najonalt kjøperegister, inspektøroppgaver, lokale reguleringer - Lofoten, levendelagring torsk,

Verneombud Nordland

Besøksadresse: Sjøgata 1

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen