Øyvind Olsen

E-post: oyvind.olsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 482 63 374

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Sandnessjøen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rømming av fisk, saksbehandling kontrollrapporter, akvakultur oppdrett, akvakultur lokalisering, NYTEK, settefisk, biomasse, akvakulturregister, produksjonsområder, stamfisktillatelser, visningdstillatelser, klager - tillatelser / lokaliteter, slaktemerd, driftsplaner, miljøundersøkelser, MOM, nspeksjon og revisjon akvakultur.

Besøksadresse: Torolv Kveldulvsonsgate 5, Sandnessjøen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen