Inger Ann Zakariassen

E-post: inger-ann.zakariassen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 917 90 283

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Leknes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

merkeregisteret, ervervtillatelse, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), deltakeradgang, åpen gruppe, snøkrabbe, (taske) krabbe, hval, nybyggsordning, overføring av kvote, kondemnering, kystfiskekvoten

Besøksadresse: Storgata 31, 8370 Leknes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen